STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2041 000.00.19.H29-231017-0009 230001514/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Dụng cụ hổ trợ phẩu thuật

Còn hiệu lực

2042 000.00.19.H26-231024-0001 230002077/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIBIO Nước muối điện hóa

Còn hiệu lực

2043 000.00.19.H29-231025-0015 230002362/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính PRAME

Còn hiệu lực

2044 000.00.19.H29-231020-0008 230002361/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Máy trợ thính ngoài tai

Còn hiệu lực

2045 000.00.19.H29-231025-0004 230002360/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Máy trợ thính trong tai

Còn hiệu lực

2046 000.00.16.H25-231026-0001 230000039/PCBA-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM Dung dịch làm sạch xoang mũi họng Thái Dương

Còn hiệu lực

2047 000.00.16.H25-231025-0002 230000038/PCBA-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM Dung dịch làm sạch xoang mũi họng Sao Thái Dương

Còn hiệu lực

2048 000.00.16.H25-231025-0001 230000037/PCBA-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM Dung dịch làm sạch xoang mũi họng Dr Xoang

Còn hiệu lực

2049 000.00.18.H56-231020-0001 230000015/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC SỐ 2 - BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA

Còn hiệu lực

2050 000.00.17.H07-231018-0001 230000014/PCBMB-BT

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÍ TÂM

Còn hiệu lực