STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2041 000.00.19.H26-240508-0013 240000816/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Gạc Gel Siêu Oxy Hóa SUPO MAS

Còn hiệu lực

2042 000.00.19.H26-240507-0020 240001081/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

2043 000.00.19.H26-240508-0012 240000815/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN chế phẩm chăm sóc viêm, hăm, ngứa

Còn hiệu lực

2044 000.00.19.H26-240504-0017 240001080/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Cụm xét nghiệm tuyến giáp

Còn hiệu lực

2045 000.00.19.H26-240508-0009 240000814/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Gạc Polyester phủ vaseline ZINEX

Còn hiệu lực

2046 000.00.19.H26-240508-0002 240001079/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HN Bộ điều chỉnh lưu lượng khí

Còn hiệu lực

2047 000.00.19.H26-240426-0007 240000813/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á XỊT VỆ SINH MŨI CLEANDAY

Còn hiệu lực

2048 000.00.19.H26-240506-0022 240001078/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dụng cụ vi phẫu lấy bỏ nhân đệm

Còn hiệu lực

2049 000.00.19.H26-240416-0022 240000812/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Lồng bảo vệ bơm tiêm điện và bơm truyền dịch khi chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

2050 000.00.19.H26-240507-0039 240000811/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VNPHAR Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực