STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2051 000.00.19.H26-230806-0002 230002013/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Bóng kéo sỏi

Còn hiệu lực

2052 000.00.19.H26-230816-0015 230002012/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Bộ dây truyền dịch dùng cho máy bơm truyền dịch trong phòng cộng hưởng từ.

Còn hiệu lực

2053 000.00.19.H26-230815-0013 230002011/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Thiết bị tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

2054 000.00.19.H26-230714-0005 230002010/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy trị liệu hồng ngoại

Còn hiệu lực

2055 000.00.04.G18-210715-0024 2300688ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DK MEDICAL Giá đỡ động mạch có lớp bao PTFE

Còn hiệu lực

2056 17005060/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300687ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Giá đỡ (Stent) kéo huyết khối dùng trong can thiệp mạch.

Còn hiệu lực

2057 17001414/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300686ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đốt sống nhân tạo dạng lồng

Còn hiệu lực

2058 17000393/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300685ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ dẫn đường và cầm máu động mạch chủ

Còn hiệu lực

2059 17000484/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300684ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu cắt cong

Còn hiệu lực

2060 19009320/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300683ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Dụng cụ lấy huyết khối

Còn hiệu lực