STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2051 000.00.19.H26-240226-0003 240000402/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

2052 000.00.19.H26-240222-0010 240000401/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH Hệ thống IVD xét nghiệm định lượng các thông số điện giải: Potassium, Sodium, Chloride, Calcium, pH

Còn hiệu lực

2053 000.00.19.H26-240226-0012 240000297/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC TRƯỜNG XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

2054 000.00.19.H26-240223-0030 240000059/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Còn hiệu lực

2055 000.00.19.H26-240226-0006 240000400/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

2056 000.00.19.H26-240226-0005 240000399/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Gel đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

2057 000.00.19.H26-240226-0004 240000296/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD rửa trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

2058 000.00.19.H26-240223-0025 240000295/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD rửa trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

2059 000.00.19.H26-240112-0018 240000398/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN Máy xông thuốc

Còn hiệu lực

2060 000.00.19.H29-240219-0002 240000010/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Máy đo sức khỏe đa thông số (Multi-Parameter Personal Health Device)

Còn hiệu lực