STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2091 000.00.19.H29-240202-0015 240000457/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC TIẾN Hóa chất sinh hóa

Còn hiệu lực

2092 000.00.19.H29-240227-0005 240000354/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM Xe lăn

Còn hiệu lực

2093 000.00.19.H29-240227-0019 240000353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM Xe lăn

Còn hiệu lực

2094 000.00.19.H29-240228-0002 240000352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM Xe lăn

Còn hiệu lực

2095 000.00.19.H29-240227-0027 240000456/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT KHANG Bộ hút dịch gắn tường

Còn hiệu lực

2096 000.00.19.H29-240226-0016 240000455/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT KHANG Lưu lượng kế oxy kèm bình tạo ẩm

Còn hiệu lực

2097 000.00.19.H29-240227-0038 240000454/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Hệ thống làm ẩm, làm ấm khí thở

Còn hiệu lực

2098 000.00.19.H29-240227-0029 240000453/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Kim bấm da dùng một lần

Còn hiệu lực

2099 000.00.19.H29-240229-0013 240000452/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

2100 000.00.19.H29-240112-0010 240000351/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ nạp mẫu tự động

Còn hiệu lực