STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2091 000.00.19.H29-230816-0002 230001899/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu dán hàn răng

Còn hiệu lực

2092 000.00.19.H26-230816-0016 230002006/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỊNH PHÁT Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

2093 000.00.19.H29-230815-0008 230001172/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Máy phết tế bào tự động

Còn hiệu lực

2094 000.00.19.H29-230815-0016 230001171/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Máy nhuộm tiêu bản tự động

Còn hiệu lực

2095 000.00.19.H29-230815-0019 230001170/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Máy phết tế bào tự động

Còn hiệu lực

2096 000.00.19.H29-230815-0018 230001169/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Máy ly tâm dịch phết tế bào

Còn hiệu lực

2097 000.00.19.H29-230808-0006 230001168/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Tủ làm ấm

Còn hiệu lực

2098 000.00.19.H26-230816-0031 230001535/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Dụng cụ phẫu thuật thay thế khớp nhân tạo

Còn hiệu lực

2099 000.00.19.H29-230808-0005 230001898/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Máy làm ấm máu và dịch truyền

Còn hiệu lực

2100 000.00.19.H29-230808-0007 230001897/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Máy làm ấm bệnh nhân

Còn hiệu lực