STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2111 000.00.19.H29-240424-0003 240000913/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM Máy đo niệu dòng đồ

Còn hiệu lực

2112 000.00.19.H29-240420-0013 240000912/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT Hóa chất và tiêu hao dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

2113 000.00.19.H29-240426-0012 240000673/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Khay chứa thuốc thử

Còn hiệu lực

2114 000.00.19.H29-240425-0007 240000672/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Đĩa nuôi cấy tế bào

Còn hiệu lực

2115 000.00.19.H29-240425-0008 240000671/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Que cấy ria

Còn hiệu lực

2116 000.00.19.H29-240425-0009 240000670/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Lọ trữ lạnh vô trùng nắp phẳng

Còn hiệu lực

2117 000.00.19.H29-240425-0010 240000669/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Que cấy trải

Còn hiệu lực

2118 000.00.19.H29-240424-0019 240000668/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Pipet huyết thanh học

Còn hiệu lực

2119 000.00.19.H29-240424-0012 240000667/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Đầu tip pipet

Còn hiệu lực

2120 000.00.19.H29-240424-0010 240000666/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Ống ly tâm

Còn hiệu lực