STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2111 000.00.19.H29-230801-0014 230001892/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng 25-Hydroxyvitamin D (25-OH Vitamin D)

Còn hiệu lực

2112 000.00.19.H29-230801-0013 230001891/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD xét nghiệm Đái tháo đường

Còn hiệu lực

2113 000.00.19.H29-230801-0012 230001890/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Bệnh thiếu máu

Còn hiệu lực

2114 000.00.19.H29-230814-0011 230001889/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Nhiễm khuẩn - Miễn dịch

Còn hiệu lực

2115 000.00.19.H29-230814-0008 230001888/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Khả năng sinh sản/ Hormone thai kỳ

Còn hiệu lực

2116 000.00.19.H29-230814-0009 230001887/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Khả năng sinh sản/Hormone thai kỳ

Còn hiệu lực

2117 000.00.19.H29-230801-0018 230001166/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là dung dịch rửa đầu dò

Còn hiệu lực

2118 000.00.19.H29-230801-0017 230001165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là dung dịch kiểm chuẩn đầu dò

Còn hiệu lực

2119 000.00.19.H29-230801-0016 230001164/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là thuốc thử tạo môi trường kiềm

Còn hiệu lực

2120 000.00.19.H29-230801-0015 230001163/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là thuốc thử tạo môi trường acid

Còn hiệu lực