STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2121 000.00.19.H29-230802-0010 230001162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là dung dịch rửa đậm đặc

Còn hiệu lực

2122 000.00.19.H29-230816-0001 230001886/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SG PHARMA DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NGOÀI DA AQUADINE-05

Còn hiệu lực

2123 000.00.19.H29-230815-0006 230001161/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

2124 000.00.19.H29-230815-0021 230000335/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM GIA TẤN PHÚC

Còn hiệu lực

2125 000.00.19.H29-230815-0017 230001885/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AZ VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa khô

Còn hiệu lực

2126 000.00.19.H29-230814-0002 230001884/PCBB-HCM

CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Máy phân tích đông máu tự động

Còn hiệu lực

2127 000.00.19.H29-230815-0007 230001883/PCBB-HCM

CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Máy phân tích điện giải tự động và hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải tự động

Còn hiệu lực

2128 000.00.19.H29-230814-0014 230001160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng sức căng ngắn Mollelast®

Còn hiệu lực

2129 000.00.19.H29-230820-0001 230001882/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN AN Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

2130 000.00.16.H40-230810-0001 230000041/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Dung dịch vệ sinh mũi OSPAY® SEA

Còn hiệu lực