STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2131 000.00.19.H29-240423-0020 240000907/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

2132 000.00.19.H29-240422-0018 240000906/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED Máy laser điều trị

Còn hiệu lực

2133 000.00.19.H26-240410-0007 240000698/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM Máy đo thị trường

Còn hiệu lực

2134 000.00.19.H26-240410-0026 240000697/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

2135 000.00.19.H29-240423-0005 240000660/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA Ống nghiệm Chân Không LITHIUM HEPARIN (3ml)

Còn hiệu lực

2136 000.00.19.H29-240423-0003 240000659/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giấy siêu âm, giấy điện tim, giấy monitor sản khoa

Còn hiệu lực

2137 000.00.19.H29-240416-0005 240000905/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KIM CHỌC HÚT TRỨNG NON OPU

Còn hiệu lực

2138 000.00.19.H29-240412-0003 240000904/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ sản phẩm kim luồn tĩnh mạch ngoại biên và nút chặn đuôi kim luồn

Còn hiệu lực

2139 000.00.19.H29-240412-0004 240000903/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ sản phẩm kim luồn tĩnh mạch ngoại biên và nút chặn đuôi kim luồn

Còn hiệu lực

2140 000.00.19.H29-240426-0035 240000149/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG PHÁT

Còn hiệu lực