STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2151 000.00.17.H09-240402-0003 240000005/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HOMI CỒN Y TẾ

Còn hiệu lực

2152 000.00.17.H09-240417-0001 240000006/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Gel bơm âm đạo

Còn hiệu lực

2153 000.00.17.H09-240415-0001 240000004/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

2154 000.00.19.H26-240328-0001 240000940/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy laser điều trị công suất cao

Còn hiệu lực

2155 000.00.19.H29-240426-0001 240000146/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH 3S MEDICAL

Còn hiệu lực

2156 000.00.19.H26-240419-0044 240000939/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HACO Gel hỗ trợ giảm trào ngược

Còn hiệu lực

2157 000.00.19.H26-240419-0043 240000679/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC HỒ BẮC Dung dịch xịt

Còn hiệu lực

2158 000.00.19.H26-240325-0008 240000938/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Kim sinh thiết tủy xương BEST LISAS dùng một lần

Còn hiệu lực

2159 000.00.19.H26-240325-0012 240000937/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Kim sinh thiết tế bào COMPLETE-CHIBA dùng một lần

Còn hiệu lực

2160 000.00.19.H26-240325-0011 240000936/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Kim sinh thiết tủy xương BEST-LISAS DUAL dùng một lần

Còn hiệu lực