STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2161 000.00.19.H26-230816-0031 230001535/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Dụng cụ phẫu thuật thay thế khớp nhân tạo

Còn hiệu lực

2162 000.00.19.H29-230808-0005 230001898/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Máy làm ấm máu và dịch truyền

Còn hiệu lực

2163 000.00.19.H29-230808-0007 230001897/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Máy làm ấm bệnh nhân

Còn hiệu lực

2164 000.00.19.H17-230813-0001 230000031/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo (ETC)

Còn hiệu lực

2165 000.00.19.H17-230813-0002 230000030/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo bằng nhựa (ETC plastic)

Còn hiệu lực

2166 000.00.19.H17-230813-0003 230000029/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo (ETC)

Còn hiệu lực

2167 000.00.19.H17-230813-0004 230000028/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo bằng nhựa (ETC plastic)

Còn hiệu lực

2168 000.00.19.H17-230813-0006 230000027/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo bằng nhựa (ETC plastic)

Còn hiệu lực

2169 000.00.19.H29-230627-0007 230001167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Máy ly tâm

Còn hiệu lực

2170 000.00.19.H29-230818-0004 230001896/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Enzymes

Còn hiệu lực