STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2161 000.00.17.H54-240507-0001 240000008/PCBB-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDI IN JAPAN hỗn dịch đường tiêu hoá

Còn hiệu lực

2162 000.00.17.H54-240503-0001 240000039/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM BỘT KHỬ MÙI MỘC HOA

Còn hiệu lực

2163 000.00.17.H54-240503-0002 240000038/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH Y SÂM KHỬ MÙI MỘC HOA

Còn hiệu lực

2164 000.00.17.H54-240426-0001 240000037/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PH.PHARCO USA SAM KISS

Còn hiệu lực

2165 000.00.17.H54-240411-0006 240000012/PCBMB-TB

QUẦY THUỐC HÒA PHƯỢNG GOLD

Còn hiệu lực

2166 000.00.19.H26-240422-0020 240000957/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

2167 000.00.17.H54-240411-0005 240000011/PCBMB-TB

QUẦY THUỐC HÒA PHƯỢNG

Còn hiệu lực

2168 000.00.17.H54-240411-0002 240000010/PCBMB-TB

QUẦY THUỐC HÒA PHƯỢNG

Còn hiệu lực

2169 000.00.17.H54-240424-0003 240000036/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CỔ TRUYỀN THIÊN HÙNG BỘT PHA DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

2170 000.00.19.H26-240423-0008 240000956/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NHỎ MẮT

Còn hiệu lực