STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2171 000.00.19.H26-240419-0031 240000677/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DP SUNRISE VIỆT NAM CỒN XOA BÓP

Còn hiệu lực

2172 000.00.19.H26-240417-0019 240000929/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

2173 000.00.19.H26-240417-0018 240000928/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

2174 000.00.19.H26-240411-0024 240000927/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Hệ thống phân tích đông máu tự động

Còn hiệu lực

2175 000.00.19.H26-240419-0029 240000926/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DP MAXCARE VIỆT NAM VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

2176 000.00.19.H26-240419-0022 240000676/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy đo tầm vận động, phân tích, tập, theo dõi tập đa khớp

Còn hiệu lực

2177 000.00.19.H26-240419-0023 240000675/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIGA-GERMANY Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực

2178 000.00.19.H26-240419-0018 240000139/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANH KHOA

Còn hiệu lực

2179 000.00.19.H29-240410-0015 240000811/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Máy sóng xung kích trị liệu

Còn hiệu lực

2180 000.00.19.H26-240419-0021 240000674/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NHIÊN MOMKIDS XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực