STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2201 000.00.16.H40-230810-0001 230000041/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Dung dịch vệ sinh mũi OSPAY® SEA

Còn hiệu lực

2202 000.00.16.H40-230810-0002 230000040/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Dung dịch xịt mũi OSPAY natural with Eucalyptus

Còn hiệu lực

2203 000.00.16.H40-230809-0001 230000006/PCBB-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ GIANG Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế CỒN Y TẾ 90

Còn hiệu lực

2204 000.00.19.H26-230807-0010 230001534/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD cố định mẫu tế bào phụ khoa

Còn hiệu lực

2205 000.00.19.H26-230816-0030 230002005/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Dung dịch nhỏ mắt thảo dược Ovital Daily

Còn hiệu lực

2206 000.00.19.H26-230816-0017 230002004/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ĐÔNG Dung dịch nhỏ mắt SOYES

Còn hiệu lực

2207 000.00.19.H26-230809-0027 230002003/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS Kit phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B HbsAg

Còn hiệu lực

2208 000.00.19.H26-230809-0019 230002002/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS Kit phát hiện định tính kháng thể HIV-1 & 2

Còn hiệu lực

2209 000.00.19.H26-230815-0009 230002001/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS Kit định tính kháng thể sốt xuất huyết IgG & IgM

Còn hiệu lực

2210 000.00.19.H26-230808-0017 230000386/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS

Còn hiệu lực