STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2211 000.00.19.H26-230816-0017 230002004/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ĐÔNG Dung dịch nhỏ mắt SOYES

Còn hiệu lực

2212 000.00.19.H26-230809-0027 230002003/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS Kit phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B HbsAg

Còn hiệu lực

2213 000.00.19.H26-230809-0019 230002002/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS Kit phát hiện định tính kháng thể HIV-1 & 2

Còn hiệu lực

2214 000.00.19.H26-230815-0009 230002001/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS Kit định tính kháng thể sốt xuất huyết IgG & IgM

Còn hiệu lực

2215 000.00.19.H26-230808-0017 230000386/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS

Còn hiệu lực

2216 000.00.19.H26-230816-0029 230002000/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Kim gây tê nha khoa bằng kim loại dùng một lần

Còn hiệu lực

2217 000.00.19.H26-230816-0024 230001999/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

2218 000.00.19.H26-230728-0005 230001533/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

2219 000.00.19.H26-230816-0022 230001998/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIÊN PHONG Dung dịch nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

2220 000.00.19.H26-230816-0020 230001532/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Ambu bóp bóng

Còn hiệu lực