STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2211 000.00.19.H26-240508-0020 240001026/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy đo điện não đồ

Còn hiệu lực

2212 000.00.20.H63-240508-0001 240000002/PCBMB-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1691

Còn hiệu lực

2213 000.00.20.H63-240117-0001 240000001/PCBMB-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1599

Còn hiệu lực

2214 000.00.19.H29-240510-0007 240000719/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH REJUVASKIN VIỆT NAM KEM TRỊ SẸO SCAR ESTHETIQUE® SCAR CRÈME WITH SILICONE

Còn hiệu lực

2215 000.00.16.H40-240506-0001 240000005/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM PHÚ HẢI Xịt mũi muối biển

Còn hiệu lực

2216 000.00.19.H17-240509-0001 240000002/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM Bông hút nước y tế các loại

Còn hiệu lực

2217 000.00.16.H40-240508-0001 240000001/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Bông y tế và các sản phẩm từ bông y tế

Còn hiệu lực

2218 18008063/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400646ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng calcitonin người (thyrocalcitonin)

Còn hiệu lực

2219 17002197/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400645ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Digitoxin

Còn hiệu lực

2220 000.00.04.G18-211206-0016 2400644ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể IgA kháng độc tố Bordetella pertussis

Còn hiệu lực