STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2231 000.00.19.H29-240424-0005 240000641/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ HÓA CHẤT LÀM SẠCH KHỬ KHUẨN DỤNG CỤ

Còn hiệu lực

2232 000.00.19.H29-240424-0025 240000640/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Dụng cụ nha khoa & dung cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

2233 000.00.19.H29-240419-0002 240000639/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH EMILIN DẦU EMI

Còn hiệu lực

2234 000.00.19.H29-240419-0001 240000638/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH EMILIN BÚT/THANH XOA ĐAU NHỨC – PAIN MASSAGE PEN/BAR BIÊM THẠCH

Còn hiệu lực

2235 000.00.19.H29-240328-0003 240000637/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Tròng kính thuốc

Còn hiệu lực

2236 000.00.19.H29-240328-0004 240000636/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Tròng kính thuốc

Còn hiệu lực

2237 000.00.17.H09-240409-0001 240000007/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

2238 000.00.17.H09-240329-0001 240000008/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1725

Còn hiệu lực

2239 000.00.17.H09-240402-0001 240000006/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HOMI Nước muối sinh lý NaCl 0,9%

Còn hiệu lực

2240 000.00.17.H09-240402-0003 240000005/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HOMI CỒN Y TẾ

Còn hiệu lực