STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2241 000.00.19.H26-240419-0037 240000140/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH UROPA

Còn hiệu lực

2242 000.00.19.H26-240416-0030 240000678/PCBA-HN

CÔNG TY CP Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TUỆ TĨNH XỊT NGỦ NGON

Còn hiệu lực

2243 000.00.19.H26-240419-0039 240000930/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TH PHARMA Syrup nhỏ miệng họng

Còn hiệu lực

2244 000.00.19.H26-240419-0031 240000677/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DP SUNRISE VIỆT NAM CỒN XOA BÓP

Còn hiệu lực

2245 000.00.19.H26-240417-0019 240000929/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

2246 000.00.19.H26-240417-0018 240000928/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

2247 000.00.19.H26-240411-0024 240000927/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Hệ thống phân tích đông máu tự động

Còn hiệu lực

2248 000.00.19.H26-240419-0029 240000926/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DP MAXCARE VIỆT NAM VIÊN ĐẶT HỖ TRỢ PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

2249 000.00.19.H26-240419-0022 240000676/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy đo tầm vận động, phân tích, tập, theo dõi tập đa khớp

Còn hiệu lực

2250 000.00.19.H26-240419-0023 240000675/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIGA-GERMANY Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực