STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2281 000.00.19.H29-240424-0010 240000666/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Ống ly tâm

Còn hiệu lực

2282 000.00.19.H29-240424-0009 240000665/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Ống ly tâm siêu nhỏ

Còn hiệu lực

2283 000.00.19.H29-240426-0018 240000664/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Đĩa nhựa dùng trong xét nghiệm ELISA

Còn hiệu lực

2284 000.00.19.H29-240311-0005 240000663/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống ngực-thắt lưng

Còn hiệu lực

2285 000.00.19.H29-240123-0003 240000911/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM HỆ THỐNG CỔNG DẪN LƯU DỊCH DƯỚI MÀNG CỨNG

Còn hiệu lực

2286 000.00.19.H29-240325-0024 240000662/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật cố định cột sống

Còn hiệu lực

2287 000.00.19.H29-240423-0018 240000910/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Dây hút đàm, dây hút đàm có nắp

Còn hiệu lực

2288 000.00.19.H29-240426-0011 240000909/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Bộ Mask khí dung co chữ T, Co nối chữ T khí dung

Còn hiệu lực

2289 000.00.19.H29-240423-0019 240000908/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Nội khí quản, ống thông khí quản

Còn hiệu lực

2290 000.00.19.H29-240403-0015 240000661/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Ghế chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực