STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
221 000.00.19.H26-230111-0004 230000066/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Hóa chất dùng cho Hệ thống xét nghiệm ELISA

Còn hiệu lực

222 000.00.04.G18-230117-0004 230000078/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp

Còn hiệu lực

223 000.00.19.H26-230103-0017 230000065/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Bộ chuyển đổi số hóa X-quang

Còn hiệu lực

224 000.00.19.H26-230105-0006 230000064/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN KHANG Gạc không thấm tẩm vaseline

Còn hiệu lực

225 000.00.19.H26-230105-0009 230000063/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Cụm IVD Electrolytes

Còn hiệu lực

226 000.00.19.H26-230105-0007 230000062/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Cụm IVD inflectious

Còn hiệu lực

227 000.00.19.H26-230106-0021 230000069/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Còn hiệu lực

228 000.00.04.G18-230117-0003 230000077/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp

Còn hiệu lực

229 000.00.19.H26-230106-0020 230000068/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM INFO VIỆT NAM XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

230 000.00.19.H26-230106-0022 230000067/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ thay băng

Còn hiệu lực