STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
221 000.00.19.H26-220613-0016 220002283/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng HDL

Còn hiệu lực

222 000.00.19.H26-220613-0014 220002282/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng LDL

Còn hiệu lực

223 000.00.19.H26-220628-0002 220002281/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

224 000.00.19.H26-220627-0005 220002280/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng H. pylori

Còn hiệu lực

225 000.00.19.H26-220627-0023 220002279/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

226 000.00.19.H26-220627-0006 220002278/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H. pylori

Còn hiệu lực

227 000.00.19.H26-220628-0023 220001965/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN

Còn hiệu lực

228 000.00.19.H26-220628-0029 220001964/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA

Còn hiệu lực

229 000.00.16.H02-220630-0006 220000079/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HMEDI

Còn hiệu lực

230 000.00.19.H26-220624-0002 220002016/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FAMED Dung dịch vệ sinh bờ mi LASAMI

Còn hiệu lực