STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
221 000.00.19.H26-230529-0033 230001256/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM Mask thanh quản

Còn hiệu lực

222 000.00.19.H26-230530-0024 230001255/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM Ống nội phế quản

Còn hiệu lực

223 000.00.19.H26-230530-0023 230001254/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Máy điều trị bằng điện từ trường toàn thân

Còn hiệu lực

224 000.00.19.H26-230531-0012 230000233/PCBMB-HN

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ EPI

Còn hiệu lực

225 000.00.19.H26-230529-0034 230001253/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Dụng cụ nội soi can thiệp

Còn hiệu lực

226 000.00.19.H26-230531-0024 230001252/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM Thiết bị thủy trị liệu tứ chi

Còn hiệu lực

227 000.00.04.G18-230604-0002 2300115GPNK/BYT-TB-CT

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP HỆ THỐNG Ổ CỐI KHỚP HÔNG CỠ 13X125MM

Còn hiệu lực

228 000.00.18.H24-230602-0003 230000008/PCBA-HP

BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS HẢI PHÒNG Xe lăn

Còn hiệu lực

229 000.00.19.H26-230529-0029 230001251/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Dụng cụ khâu cắt tự động nội soi

Còn hiệu lực

230 000.00.19.H26-230531-0013 230001250/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Bộ kít cầm máu FLOGEL

Còn hiệu lực