STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
221 000.00.19.H29-210922-0038 220000097/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 155

Còn hiệu lực

222 000.00.19.H29-210924-0016 220000096/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 151

Còn hiệu lực

223 000.00.19.H29-210928-0011 220000095/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 84

Còn hiệu lực

224 000.00.19.H29-210922-0002 220000094/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 70

Còn hiệu lực

225 000.00.19.H29-201111-0001 220000146/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

226 000.00.19.H26-220112-0031 220000134/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG Khẩu trang y tế NUTRIPHAR KID

Còn hiệu lực

227 000.00.19.H26-220118-0005 220000133/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAKSHMI Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

228 000.00.19.H26-220117-0027 220000145/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy kích thích điện trị liệu

Còn hiệu lực

229 000.00.19.H26-211216-0042 220000081/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH PHARMA

Còn hiệu lực

230 000.00.19.H26-220117-0026 220000144/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Hệ thống kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực