STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
221 17001267/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400450ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy tạo nhịp tim một buồng

Còn hiệu lực

222 000.00.04.G18-220827-0001 2400449ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Máy thở

Còn hiệu lực

223 000.00.04.G18-221025-0003 2400448ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Máy thở

Còn hiệu lực

224 17000791/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400447ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Máy truyền máu hoàn hồi

Còn hiệu lực

225 000.00.04.G18-210305-0003 2400446ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Miếng ghép đĩa đệm và vít

Còn hiệu lực

226 17005233/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400445ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Nhíp phẫu tích

Còn hiệu lực

227 17002519/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400444ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ổ vít phẫu thuật hàm mặt

Còn hiệu lực

228 17001326/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400443ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống thông (catheter) động tĩnh mạch

Còn hiệu lực

229 000.00.04.G18-200625-0023 2400442ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống thông (catheter) tĩnh mạch rốn hai nòng

Còn hiệu lực

230 20011457/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400441ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống thông (catheter) tĩnh mạch trung tâm hai nòng

Còn hiệu lực