STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2301 000.00.19.H29-240315-0007 240000551/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Dung dịch tẩy rửa trung tính

Còn hiệu lực

2302 000.00.19.H29-240314-0005 240000550/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Dung dịch bôi trơn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

2303 000.00.19.H29-240313-0012 240000549/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Dung dịch tẩy rửa có tính kiềm cao

Còn hiệu lực

2304 000.00.19.H29-240312-0022 240000548/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Dung dịch tẩy rửa đa enzyme

Còn hiệu lực

2305 000.00.19.H29-240312-0005 240000547/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Dung dịch tẩy rửa buồng máy dạng bọt

Còn hiệu lực

2306 000.00.19.H29-240318-0009 240000546/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Dung dịch tẩy rửa đa năng

Còn hiệu lực

2307 000.00.19.H29-240318-0006 240000545/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM Dung dịch tiền xử lý dụng cụ y tế dạng bọt

Còn hiệu lực

2308 000.00.19.H29-240402-0017 240000544/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN ĐỊNH Kính chì

Còn hiệu lực

2309 000.00.19.H29-240402-0009 240000737/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH Máy đo thông số sức khỏe đa năng

Còn hiệu lực

2310 000.00.19.H29-240402-0013 240000736/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Họ khí quản

Còn hiệu lực