STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2311 000.00.19.H26-240305-0005 240000103/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TTP

Còn hiệu lực

2312 000.00.19.H26-240328-0006 240000519/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO Xịt họng keo ong

Còn hiệu lực

2313 000.00.19.H26-240328-0004 240000693/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Máy nén khí y tế

Còn hiệu lực

2314 000.00.19.H26-240327-0035 240000692/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỊNH Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

2315 000.00.19.H26-240327-0036 240000691/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỊNH Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

2316 000.00.19.H26-240328-0018 240000518/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO Dung dịch Xịt mũi Gicosaline

Còn hiệu lực

2317 000.00.19.H26-240328-0020 240000690/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN Máy điện tim

Còn hiệu lực

2318 000.00.19.H26-240327-0012 240000689/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

2319 000.00.19.H26-240327-0024 240000102/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ T&N

Còn hiệu lực

2320 000.00.19.H26-240305-0017 240000517/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy đo độ cong giác mạc

Còn hiệu lực