STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2321 000.00.19.H26-240401-0012 240000563/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ ấm

Còn hiệu lực

2322 000.00.19.H26-240404-0001 240000562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ LÂM ANH Hệ thống dụng cụ cố định bệnh nhân trong can thiệp và xạ trị

Còn hiệu lực

2323 000.00.19.H26-240403-0021 240000561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TOTAL PHARMA GEL BÔI NIÊM MẠC MIỆNG

Còn hiệu lực

2324 000.00.19.H26-240402-0039 240000742/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDISUN Máy điện tim

Còn hiệu lực

2325 000.00.19.H26-240402-0035 240000741/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDISUN Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

2326 000.00.19.H26-240402-0036 240000740/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDISUN Máy phân tích sinh hóa bán tự động và phụ kiện

Còn hiệu lực

2327 000.00.19.H26-240403-0012 240000560/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Bộ lọc khí CO2, N2 đầu vào tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

2328 000.00.19.H26-240402-0037 240000739/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDISUN Máy điện não

Còn hiệu lực

2329 000.00.19.H26-240403-0015 240000738/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JCB QUỐC TẾ Viên nội tiết tố

Còn hiệu lực

2330 000.00.19.H26-240313-0012 240000737/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BLUEWAVE Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống gồm:Bộ bơm xi măng dùng cho kỹ thuật bơm xi măng không bóng;Kim chọc dò cuống sống cán chữ T và cán tròn;Bộ trộn và phân phối xi măng trong chỉnh hình;Bộ bơm xi măng dùng cho kỹ thuật bơm xi măng có bóng;Súng bơm xi măng

Còn hiệu lực