STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2331 000.00.19.H26-240327-0002 240000511/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR Gel dùng ngoài

Còn hiệu lực

2332 000.00.19.H26-240327-0001 240000510/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR XỊT GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

2333 000.00.19.H26-240326-0013 240000509/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RADPHARCO Gel giảm đau

Còn hiệu lực

2334 000.00.19.H26-240327-0007 240000508/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Syrup chăm sóc họng

Còn hiệu lực

2335 000.00.19.H26-240327-0010 240000507/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Syrup dị ứng

Còn hiệu lực

2336 000.00.19.H17-240326-0001 240000007/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 Ống hít Pronez STAR

Còn hiệu lực

2337 000.00.19.H26-240319-0005 240000506/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM VIÊM TAI GIỮA TRIỆU MINH

Còn hiệu lực

2338 000.00.19.H17-240315-0001 240000006/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HBC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

2339 000.00.19.H26-240327-0018 240000683/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Máy tạo Oxy và phụ kiện

Còn hiệu lực

2340 000.00.19.H26-240322-0014 240000682/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CALIBER Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực