STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2341 000.00.19.H29-240322-0008 240000651/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ nội soi lồng ngực - trung thất

Còn hiệu lực

2342 000.00.19.H29-240322-0002 240000479/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng

Còn hiệu lực

2343 000.00.19.H29-240322-0001 240000478/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

2344 000.00.19.H29-240318-0002 240000477/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MI LO PHA Băng keo y tế cá nhân Maxiplast

Còn hiệu lực

2345 000.00.19.H29-240311-0014 240000476/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dụng cụ kéo đầu dò dùng cho máy siêu âm lòng mạch

Còn hiệu lực

2346 000.00.19.H29-240322-0014 240000650/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN Y TẾ T&H Trocar nội soi ThePort

Còn hiệu lực

2347 000.00.19.H29-240322-0020 240000649/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN Y TẾ T&H Trocar ngực SurgiPort

Còn hiệu lực

2348 000.00.19.H29-240322-0004 240000648/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN Y TẾ T&H Banh miệng vết mổ SurgiTractor

Còn hiệu lực

2349 000.00.19.H29-240322-0009 240000647/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Keo dán nha khoa

Còn hiệu lực

2350 000.00.19.H29-240227-0035 240000646/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH KHANG Tấm điện cực trung tính dùng trong phẫu thuật bằng điện cao tần

Còn hiệu lực