STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
251 000.00.04.G18-230530-0012 230000025/PCBMT-BYT

CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

252 000.00.48.H41-201209-0001 230000019/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỴ Y TẾ ĐÔNG ÂU

Còn hiệu lực

253 000.00.19.H32-230508-0001 230000008/PCBB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Bộ dụng cụ đổ xi măng thân đốt sống loại cong

Còn hiệu lực

254 000.00.19.H26-230529-0022 230001190/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ ĐỨC QUÂN Bơm truyền cơ học đàn hồi

Còn hiệu lực

255 000.00.19.H26-230527-0002 230000941/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÁP Xịt họng

Còn hiệu lực

256 000.00.19.H26-230529-0010 230000940/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS GEL BÔI RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

257 000.00.16.H05-230526-0001 230000025/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE Dung dịch nhỏ mắt Avisla Dryeye

Còn hiệu lực

258 000.00.16.H05-230526-0002 230000024/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE Dung dịch nhỏ mắt Avisla Vitamin

Còn hiệu lực

259 000.00.16.H05-230525-0001 230000005/PCBSX-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch diệt khuẩn/khử khuẩn thiết bị/dụng cụ bệnh viện

Còn hiệu lực

260 000.00.04.G18-230530-0005 230000280/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Hormone nội tiết và peptide: GH, IGF-I, IGFBP-3

Còn hiệu lực