STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
251 000.00.19.H26-211209-0057 220000078/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 365 DRUG STORE - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SUN PHARMA

Còn hiệu lực

252 000.00.19.H29-210816-0009 220000092/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

253 000.00.19.H29-210922-0029 220000091/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 31

Còn hiệu lực

254 000.00.19.H29-210922-0014 220000090/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 45

Còn hiệu lực

255 000.00.19.H29-210922-0032 220000089/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 192

Còn hiệu lực

256 000.00.19.H29-210922-0013 220000088/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 20

Còn hiệu lực

257 000.00.19.H29-211222-0018 220000144/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ banh, nong phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

258 000.00.19.H29-210922-0011 220000087/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 15

Còn hiệu lực

259 000.00.04.G18-220118-0037 220000766/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Van cầm máu

Còn hiệu lực

260 000.00.19.H29-210922-0028 220000086/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 34

Còn hiệu lực