STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
261 000.00.19.H26-230320-0014 230000489/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM SIRO α – BBCARE CFBYE

Còn hiệu lực

262 000.00.48.H41-230314-0001 230000002/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH GOLDEN LEAVES Giường y tế

Còn hiệu lực

263 000.00.19.H26-221227-0003 230000488/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC IVD đệm ly giải để xử lý mẫu

Còn hiệu lực

264 000.00.19.H26-221227-0004 230000487/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC IVD đệm ly giải để xử lý mẫu

Còn hiệu lực

265 000.00.19.H26-230309-0006 230000601/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY Dụng cụ ghim khâu da và tháo ghim khâu da

Còn hiệu lực

266 000.00.19.H26-230315-0006 230000486/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM GEL Y TẾ CHO CỔ TỬ CUNG

Còn hiệu lực

267 000.00.19.H26-230315-0009 230000485/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM GEL Y TẾ CHO PHỤ NỮ

Còn hiệu lực

268 000.00.19.H26-230315-0028 230000484/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Máy ly tâm

Còn hiệu lực

269 000.00.19.H26-230317-0003 230000600/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

270 000.00.19.H26-230318-0002 230000483/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM PHYTOTEC Xịt xoang mũi dị ứng

Còn hiệu lực