STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
281 000.00.19.H26-221121-0020 220003229/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HABIPHARM XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

282 000.00.19.H29-221121-0002 220003782/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SƠN TRÀ Hóa chất chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

283 000.00.19.H26-221121-0004 220003228/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM Ống đựng nước tiểu/phân

Còn hiệu lực

284 000.00.19.H29-221122-0032 220002415/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDVISION VIỆT NAM Khăn gói dụng cụ tiệt trùng

Còn hiệu lực

285 000.00.19.H26-221116-0012 220003227/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Miếng dán điện cực (ECG) dùng trong phòng cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

286 000.00.19.H29-221117-0010 220003781/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy điều trị nội nha

Còn hiệu lực

287 000.00.19.H26-221116-0015 220003226/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

288 000.00.19.H26-221116-0022 220003225/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC KHĂN HẠ SỐT

Còn hiệu lực

289 000.00.19.H29-221122-0013 220002414/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

290 000.00.19.H29-221122-0014 220002413/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực