STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
281 000.00.19.H26-220512-0004 220001544/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

282 000.00.19.H26-220512-0003 220001543/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

283 000.00.19.H26-220517-0019 220001542/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ ĐÔNG Á XỊT GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

284 000.00.04.G18-220310-0009 220002249/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng pH, pCO2 và pO2

Còn hiệu lực

285 000.00.04.G18-220517-0034 220002248/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

286 000.00.04.G18-220310-0002 220002247/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tốc độ máu lắng (ESR)

Còn hiệu lực

287 000.00.04.G18-220307-0010 220002246/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng 21 thông số nước tiểu

Còn hiệu lực

288 000.00.19.H26-220517-0001 220001541/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG HƯỜNG MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU XƯƠNG KHỚP HOÀNG HƯỜNG

Còn hiệu lực

289 000.00.04.G18-220517-0029 220002245/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử ly giải hồng cầu, cố định bạch cầu

Còn hiệu lực

290 000.00.04.G18-220517-0027 220002244/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử ly giải hồng cầu, pha loãng bạch cầu

Còn hiệu lực