STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
281 000.00.19.H26-231127-0010 230002439/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM Dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực

282 000.00.19.H26-231124-0022 230003179/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SHINA VIỆT Kim chọc hút tủy xương

Còn hiệu lực

283 000.00.19.H26-231128-0009 230002438/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ S99 Sản phẩm dùng ngoài

Còn hiệu lực

284 000.00.19.H26-231018-0004 230000542/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH PHÁT - VIỆT NAM

Còn hiệu lực

285 000.00.19.H26-231128-0012 230000541/PCBMB-HN

CÔNG TY CP VN - GEN

Còn hiệu lực

286 000.00.19.H26-231122-0025 230002437/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNIFACO Dung dịch xịt mũi xoang

Còn hiệu lực

287 000.00.19.H26-231118-0013 230003178/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Máy trợ thở RESmart GII BPAP

Còn hiệu lực

288 000.00.19.H26-231117-0001 230003177/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Hệ thống đo đa ký giấc ngủ

Còn hiệu lực

289 000.00.19.H26-231117-0008 230003176/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Hệ thống đo đa ký giấc ngủ đeo tay

Còn hiệu lực

290 000.00.19.H26-231128-0007 230003175/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Mũi khoan sọ não tự dừng

Còn hiệu lực