STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
281 000.00.19.H26-240606-0003 240001363/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Bộ xét nghiệm định tính kháng thể lao TB

Còn hiệu lực

282 000.00.19.H29-240529-0022 240001184/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Còn hiệu lực

283 000.00.19.H29-240604-0002 240001183/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Máy khoan xương tốc độ cao siêu nhỏ

Còn hiệu lực

284 000.00.19.H26-240605-0008 240001362/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN Ghê nha khoa

Còn hiệu lực

285 000.00.19.H29-240530-0013 240001182/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM Máy theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực

286 000.00.19.H29-240604-0008 240001181/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM Máy điều trị từ trường năng lượng cao

Còn hiệu lực

287 000.00.19.H29-240601-0005 240001180/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IMD Hệ thống theo dõi sinh lý thần kinh trong phẫu thuật, phụ kiện và vật tư đi kèm

Còn hiệu lực

288 000.00.19.H29-240601-0006 240000906/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IMD Dụng cụ, vật tư và phụ kiện sử dụng cho Hệ thống theo dõi sinh lý thần kinh trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

289 000.00.19.H29-240521-0022 240000905/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Dung dịch bảo vệ và hỗ trợ điều trị tổn thương da

Còn hiệu lực

290 000.00.19.H29-240514-0011 240001179/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu phủ chứa floride bảo vệ bề mặt men răng và ngà răng

Còn hiệu lực