STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
291 000.00.19.H26-240606-0005 240001107/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG MÁY IN PHIM KHÔ VÀ PHIM KHÔ DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

292 000.00.19.H29-240604-0018 240001188/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDICAL BIOTECH APPLICATION Kem chăm sóc vết thương

Còn hiệu lực

293 000.00.19.H29-240605-0001 240001187/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Bộ vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

294 000.00.19.H29-240605-0002 240001186/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

295 000.00.19.H29-240605-0003 240001185/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Vật liệu xử lý bề mặt răng sứ

Còn hiệu lực

296 000.00.19.H26-240605-0011 240001106/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN Đèn mổ (đèn mổ treo trần, đèn mổ di động, đèn khám)

Còn hiệu lực

297 000.00.19.H26-240606-0003 240001363/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Bộ xét nghiệm định tính kháng thể lao TB

Còn hiệu lực

298 000.00.19.H29-240529-0022 240001184/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Còn hiệu lực

299 000.00.19.H29-240604-0002 240001183/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Máy khoan xương tốc độ cao siêu nhỏ

Còn hiệu lực

300 000.00.19.H26-240605-0008 240001362/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN Ghê nha khoa

Còn hiệu lực