STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
291 000.00.19.H26-230321-0005 230000100/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM

Còn hiệu lực

292 000.00.19.H26-230317-0013 230000608/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Hệ thống khí y tế

Còn hiệu lực

293 000.00.19.H26-230320-0021 230000496/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Máy chăm sóc da AQUASURE

Còn hiệu lực

294 000.00.19.H26-230322-0030 230000099/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SINH PHÚC

Còn hiệu lực

295 000.00.19.H26-230316-0011 230000607/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VŨ TRẦN Que thử thai HCG One Step Pregnancy Test (Colloidal Gold)

Còn hiệu lực

296 000.00.19.H26-230321-0002 230000495/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y XỨ MƯỜNG MÃNH LỰC DƯƠNG GEL LONG TIME

Còn hiệu lực

297 000.00.19.H26-230320-0020 230000098/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DALOHA

Còn hiệu lực

298 000.00.19.H26-230314-0013 230000606/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH JIDO PHARMA Que thử thai HCG

Còn hiệu lực

299 000.00.16.H23-230321-0001 230000023/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA FLORAL BIO

Còn hiệu lực

300 000.00.19.H29-230317-0006 230000089/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực