STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
291 000.00.17.H39-231103-0002 230000100/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Áo choàng phẫu thuật vải không dệt (tiệt trùng khí EO)

Còn hiệu lực

292 000.00.19.H29-231024-0014 230002652/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Máy điện tim

Còn hiệu lực

293 000.00.19.H29-231106-0008 230001705/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Đèn mổ

Còn hiệu lực

294 000.00.16.H40-231124-0001 230000046/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DP BAYOR – ĐỨC DUNG DỊCH NHỎ MŨI

Còn hiệu lực

295 000.00.07.H27-231127-0001 230000005/PCBA-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Kem bôi

Còn hiệu lực

296 000.00.19.H29-231120-0024 230002651/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ Y KHOA NHÂN ĐỨC Lọc khuẩn

Còn hiệu lực

297 000.00.12.H19-231124-0003 230000016/PCBB-ĐN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ STEMCELL DUNG DỊCH XỊT GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

298 000.00.19.H29-231127-0001 230001704/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Khuôn đúc mẫu

Còn hiệu lực

299 000.00.19.H29-231127-0009 230001703/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Cụm IVD

Còn hiệu lực

300 000.00.12.H19-231122-0003 230000031/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1571

Còn hiệu lực