STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
291 000.00.04.G18-220517-0007 220002243/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD nhuộm lam dùng cho máy nhuộm tiêu bản tự động

Còn hiệu lực

292 000.00.19.H26-220510-0045 220001803/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC PHÚC HẢI

Còn hiệu lực

293 000.00.19.H26-220510-0046 220001802/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN PHÚC HẢI

Còn hiệu lực

294 000.00.19.H29-220504-0004 220001126/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 103

Còn hiệu lực

295 000.00.19.H26-220508-0004 220001540/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy lắc tiểu cầu

Còn hiệu lực

296 000.00.19.H26-220506-0021 220001539/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy ủ tiểu cầu

Còn hiệu lực

297 000.00.19.H29-220428-0032 220001047/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa dùng cho điện cực

Còn hiệu lực

298 000.00.19.H29-220428-0031 220001046/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM IVD là dung dịch đệm dùng cho điện cực

Còn hiệu lực

299 000.00.24.H49-220505-0001 220000162/PCBMB-QN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1405

Còn hiệu lực

300 000.00.19.H29-220428-0019 220001045/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM IVD pha loãng mẫu dùng cho xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực