STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
291 000.00.19.H26-221121-0006 220003224/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HÃNG PHIM TRÀNG AN BỔ NAM VƯƠNG

Còn hiệu lực

292 000.00.19.H26-221112-0002 220003223/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP MEKONG PHARMA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

293 000.00.19.H26-221118-0025 220003222/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

294 000.00.04.G18-220405-0024 220003466/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD các bệnh tự miễn dịch: kháng thể kháng Phospholipid

Còn hiệu lực

295 000.00.16.H23-221125-0003 220000192/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Dung dịch vệ sinh phụ nữ LADY ROSE/01

Còn hiệu lực

296 000.00.19.H26-221118-0009 220003616/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giắc cắm nhanh lấy khí y tế

Còn hiệu lực

297 000.00.19.H26-221117-0014 220003615/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM Siro giảm ho

Còn hiệu lực

298 000.00.19.H26-221114-0011 220003221/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm hóa sinh

Còn hiệu lực

299 000.00.19.H26-221118-0008 220003220/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường ICU có chức năng cân nặng

Còn hiệu lực

300 000.00.19.H26-221117-0016 220003219/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD dừng phản ứng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực