STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
321 000.00.19.H29-221122-0027 220002408/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng

Còn hiệu lực

322 000.00.19.H29-221122-0028 220002407/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng

Còn hiệu lực

323 000.00.19.H26-221121-0007 220003218/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO NƯỚC SÚC MIỆNG TRẺ EM

Còn hiệu lực

324 000.00.19.H26-221118-0019 220003217/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

325 000.00.19.H26-221118-0023 220003216/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

326 000.00.19.H29-221122-0029 220002406/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chất pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

327 000.00.19.H29-221121-0020 220002405/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HD-PROLIFE Hebeetap Skin

Còn hiệu lực

328 000.00.19.H29-221012-0011 220003770/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Kim bơm rửa ống tủy

Còn hiệu lực

329 000.00.19.H29-221122-0022 220003769/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nội soi đại tràng

Còn hiệu lực

330 000.00.19.H29-221114-0003 220003768/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nội soi ruột non bóng đôi

Còn hiệu lực