STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
321 000.00.19.H26-230301-0021 230000513/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Hệ thống điện não đồ kỹ thuật số và lập bản đồ não

Còn hiệu lực

322 000.00.19.H26-230301-0032 230000512/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IME Cây dụng cụ đi kèm đặt thủy tinh thể nhân tạo mềm

Còn hiệu lực

323 000.00.19.H26-230228-0013 230000511/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI Phôi sứ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

324 000.00.19.H26-230312-0002 230000414/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Dụng cụ Y tế

Còn hiệu lực

325 000.00.19.H26-230311-0001 230000413/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DOPHARCO Cao xoa

Còn hiệu lực

326 000.00.19.H26-230302-0011 230000510/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Máy điều trị xung kích

Còn hiệu lực

327 000.00.19.H26-230223-0009 230000412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Bàn mổ

Còn hiệu lực

328 000.00.19.H26-230301-0018 230000411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

329 000.00.19.H26-230303-0003 230000410/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPRO Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

330 000.00.19.H26-230302-0021 230000409/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Sinh hiển vi khám mắt cầm tay

Còn hiệu lực