STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
321 000.00.22.H44-240524-0001 240000005/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1787

Còn hiệu lực

322 000.00.22.H44-240524-0002 240000004/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1768

Còn hiệu lực

323 000.00.22.H44-240508-0002 240000003/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1767

Còn hiệu lực

324 000.00.22.H44-240509-0001 240000002/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC FPT LONG CHÂU 1755

Còn hiệu lực

325 000.00.22.H44-240508-0001 240000001/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1642

Còn hiệu lực

326 000.00.17.H62-240609-0004 240000011/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

327 000.00.17.H62-240609-0001 240000010/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

328 000.00.17.H62-240607-0001 240000009/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

329 000.00.04.G18-220630-0024 2400680ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bộ IVD thuốc thử xét nghiệm định kiểu hình nhóm máu RH-K

Còn hiệu lực

330 17000301/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400679ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Băng vết thương

Còn hiệu lực