STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
331 000.00.19.H29-230315-0018 230000593/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Phụ kiện hỗ trợ cấy ghép chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

332 000.00.19.H29-230318-0002 230000592/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA HIỆN ĐẠI Vật liệu hàn răng vĩnh viễn BeautiBond Xtreme

Còn hiệu lực

333 000.00.19.H29-230309-0007 230000591/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Bộ xét nghiệm nhanh định tính kháng thể H.pylori

Còn hiệu lực

334 000.00.19.H17-230321-0001 230000008/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1191

Còn hiệu lực

335 000.00.16.H05-230324-0002 230000017/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC GIA Khăn vệ sinh phụ nữ

Còn hiệu lực

336 000.00.16.H05-230324-0001 230000016/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC GIA GEL THỤT NHUẬN TRÀNG

Còn hiệu lực

337 000.00.16.H05-230321-0001 230000005/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH MINH PHÚC

Còn hiệu lực

338 000.00.19.H26-230323-0018 230000518/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO Y Allergoff® Skin Barrier Emulsion for therapeutic baths/ Allergoff® Atopy Sữa tắm trị liệu bảo vệ da

Còn hiệu lực

339 000.00.19.H26-230323-0017 230000517/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO Y Allergoff® Barrier Cream for face and body/ Allergoff® Atopy Kem bảo vệ da dùng cho mặt và cơ thể

Còn hiệu lực

340 000.00.19.H26-230323-0013 230000516/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO Y ALLERGOFF® Skin Barrier Oil for therapeutic baths/ Allergoff® Atopy Dầu tắm trị liệu bảo vệ da

Còn hiệu lực