STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
331 000.00.19.H17-240412-0001 240000009/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Tăm bông y tế ( Que tăm bông)

Còn hiệu lực

332 000.00.19.H29-240412-0016 240000823/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IRION GLOBAL Kính áp tròng

Còn hiệu lực

333 000.00.19.H29-240412-0011 240000822/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM Y KHOA MEDALAB Cụm IVD độc chất học

Còn hiệu lực

334 000.00.19.H29-231027-0010 240000131/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ TRÀ MY

Còn hiệu lực

335 000.00.19.H29-240412-0002 240000821/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL Bóng nong mạch máu ngoại vi

Còn hiệu lực

336 000.00.19.H29-240410-0009 240000820/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TLP MEDICAL Bóng nong mạch máu ngoại vi

Còn hiệu lực

337 000.00.19.H29-240130-0009 240000602/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Băng dán cá nhân

Còn hiệu lực

338 000.00.19.H29-240412-0009 240000819/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL KIM TIÊM DƯỚI DA

Còn hiệu lực

339 000.00.19.H29-240409-0013 240000130/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN THIÊN MINH

Còn hiệu lực

340 000.00.19.H29-240405-0014 240000818/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH INTERMEC BIOTECH Bộ tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu

Còn hiệu lực