STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35421 000.00.19.H29-220516-0010 220001703/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

35422 000.00.19.H26-220519-0028 220001825/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống

Còn hiệu lực

35423 000.00.19.H26-220519-0016 220001824/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH QUANG Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

35424 000.00.19.H26-220512-0025 220001823/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ DƯƠNG SINH Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng 2 bóng (LIBRA)

Còn hiệu lực

35425 000.00.19.H26-220512-0020 220001822/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ DƯƠNG SINH Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng 1 bóng (LIBRA)

Còn hiệu lực

35426 000.00.19.H26-220512-0009 220001821/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ DƯƠNG SINH Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng (LIBRA BCD Kit)

Còn hiệu lực

35427 000.00.19.H29-220517-0026 220001138/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH KHANG ĐIỀN

Còn hiệu lực

35428 000.00.19.H26-220518-0019 220001820/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

35429 000.00.19.H26-220520-0002 220000079/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

35430 000.00.19.H29-220517-0028 220001137/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NOVA PHARMA

Còn hiệu lực