STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35441 000.00.19.H26-220516-0016 220001750/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

35442 000.00.19.H26-220516-0015 220001605/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ THÁI Phim X-quang in phun

Còn hiệu lực

35443 000.00.19.H26-220517-0002 220001749/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy Laser điều trị

Còn hiệu lực

35444 000.00.19.H26-220513-0021 220001748/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG Test chuẩn đoán Asp LFD

Còn hiệu lực

35445 000.00.19.H26-220513-0015 220001604/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

35446 000.00.19.H26-220513-0020 220001747/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ LINH AN Tủ sấy

Còn hiệu lực

35447 000.00.19.H26-220513-0033 220001746/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ LINH AN Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

35448 000.00.19.H26-220315-0005 220001819/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀ NỘI

Còn hiệu lực

35449 000.00.19.H26-220510-0019 220001745/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Đĩa nuôi cấy vi giọt

Còn hiệu lực

35450 000.00.19.H26-220512-0029 220001744/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Đĩa nuôi cấy 5 giếng

Còn hiệu lực