STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35451 000.00.19.H26-220519-0010 220001803/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NIPPON VIỆT NAM Aqua Maris® Clean nasal spray

Còn hiệu lực

35452 000.00.19.H26-220519-0007 220001802/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NIPPON VIỆT NAM Aqua Maris® Baby nasal spray

Còn hiệu lực

35453 000.00.19.H26-220519-0008 220001801/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NIPPON VIỆT NAM Aqua Maris® Strong nasal spray

Còn hiệu lực

35454 000.00.19.H26-220119-0026 220001800/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Chỉ khâu phẫu thuật Nylon

Còn hiệu lực

35455 000.00.19.H26-220519-0009 220001799/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NIPPON VIỆT NAM Aqua Maris® Classic nasal spray

Còn hiệu lực

35456 000.00.19.H26-220119-0028 220001798/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Kẹp mạch máu

Còn hiệu lực

35457 000.00.19.H26-220519-0001 220001797/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 4 thông số xét nghiệm miễn dịch đặc biệt 3 mức nồng độ

Còn hiệu lực

35458 000.00.19.H26-220518-0028 220001796/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Hemoclip cầm máu dùng 1 lần

Còn hiệu lực

35459 000.00.19.H26-220518-0025 220001795/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NOLA PHARMA Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

35460 000.00.19.H26-220519-0004 220001833/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÁT TIÊN

Còn hiệu lực