STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35481 000.00.19.H29-220519-0038 220001753/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Ống thông dạ dày 2 nòng

Còn hiệu lực

35482 000.00.16.H23-220523-0003 220000012/PCBSX-HD

CÔNG TY THHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TÂM ĐỨC HD Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

35483 000.00.10.H37-220526-0001 220000036/PCBMB-LS

CÔNG TY TNHH MTV VŨ GIA

Còn hiệu lực

35484 000.00.19.H26-220218-0007 220001833/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Hệ thống cấy máu tự động

Còn hiệu lực

35485 000.00.19.H26-220520-0050 220001832/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Ống soi (optic) mềm nội soi thận, bàng quang

Còn hiệu lực

35486 000.00.19.H26-220523-0031 220001831/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy điều trị từ trường dùng trong y tế

Còn hiệu lực

35487 000.00.19.H26-220523-0023 220001842/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ALODUOCSI

Còn hiệu lực

35488 000.00.19.H26-220523-0012 220001841/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CP PHÚ THUƠNG

Còn hiệu lực

35489 000.00.19.H26-220521-0009 220001840/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 3P PHARMACY

Còn hiệu lực

35490 000.00.19.H26-220521-0011 220001839/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 3P PHARMACY 8

Còn hiệu lực