STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35491 000.00.19.H26-220504-0002 220001773/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

35492 000.00.19.H26-220504-0008 220001772/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST)

Còn hiệu lực

35493 000.00.19.H26-220504-0007 220001771/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

35494 000.00.19.H26-220504-0003 220001769/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride

Còn hiệu lực

35495 000.00.19.H26-220504-0005 220001770/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

35496 000.00.19.H17-220517-0009 220000057/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Tạp dề vải không dệt

Còn hiệu lực

35497 000.00.19.H29-220518-0034 220001087/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ SAO VIỆT Ống soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

35498 000.00.19.H29-220517-0004 220001086/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Giường bệnh nhân điều khiển tay

Còn hiệu lực

35499 000.00.19.H29-220427-0022 220001085/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

35500 000.00.19.H29-220518-0011 220001696/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Rọ lấy sỏi nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực