STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35501 000.00.19.H29-220518-0008 220001695/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ, ống thông hút phẫu thuật nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực

35502 000.00.19.H29-220518-0005 220001694/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Ống thông / nong trong phẫu thuật nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực

35503 000.00.19.H29-220518-0003 220001693/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Ống quang nội soi niệu

Còn hiệu lực

35504 000.00.19.H29-220517-0035 220001692/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Trocar / dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

35505 000.00.19.H29-220517-0033 220001691/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kẹp phẫu thuật / kẹp sinh thiết nội soi

Còn hiệu lực

35506 000.00.19.H29-220517-0031 220001690/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Ống quang nội soi phế quản

Còn hiệu lực

35507 000.00.19.H29-220517-0029 220001689/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Ống quang nội soi tổng quát

Còn hiệu lực

35508 000.00.19.H29-220517-0027 220001688/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Ống quang nội soi tai

Còn hiệu lực

35509 000.00.19.H29-220517-0025 220001687/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kim tiêm chọc dò

Còn hiệu lực

35510 000.00.19.H29-220517-0021 220001686/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Ống quang nội soi xoang mũi

Còn hiệu lực