STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35531 000.00.18.H57-220511-0001 220000124/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 528

Còn hiệu lực

35532 000.00.04.G18-220522-0003 220002301/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

35533 000.00.04.G18-220522-0002 220002300/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA

Còn hiệu lực

35534 000.00.19.H26-211013-0027 220001597/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh

Còn hiệu lực

35535 000.00.19.H26-220521-0004 220001727/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XNK THIẾT BỊ Y TẾ Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

35536 000.00.04.G18-220517-0032 220002299/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 55 thông số miễn dịch

Còn hiệu lực

35537 000.00.04.G18-211222-0008 220002298/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 80 thông số sinh hoá

Còn hiệu lực

35538 000.00.04.G18-211222-0009 220002296/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Homocysteine

Còn hiệu lực

35539 000.00.19.H26-220520-0048 220001818/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HC GLOBAL

Còn hiệu lực

35540 000.00.04.G18-220104-0045 220002295/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Máy chẩn đoán (đo đạc và đánh giá toàn bộ bán phần trước của mắt) trong phẫu thuật tật khúc xạ

Còn hiệu lực