STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35541 000.00.19.H29-220427-0015 220001723/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống đo áp lực thực quản độ phân giải cao

Còn hiệu lực

35542 000.00.04.G18-220526-0005 220002315/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Băng dán vô trùng

Còn hiệu lực

35543 000.00.19.H29-220518-0014 220001722/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Hệ thống chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

35544 000.00.19.H29-220519-0036 220001108/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Tấm trải đa năng Amethyst

Còn hiệu lực

35545 000.00.19.H29-220519-0031 220001721/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Chỉ phẫu thuật không tự tiêu

Còn hiệu lực

35546 000.00.19.H29-220519-0029 220001107/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

35547 000.00.19.H29-220519-0030 220001720/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ENRAF - NONIUS VIETNAM Máy từ trường điều trị

Còn hiệu lực

35548 000.00.04.G18-220526-0003 220002314/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng PTH

Còn hiệu lực

35549 000.00.19.H29-220511-0005 220001719/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Máy lèn nhiệt và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

35550 000.00.19.H29-220524-0024 220001718/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Hệ thống tách tế bào gốc máu cuống rốn tự động (AXP II system)

Còn hiệu lực