STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35561 000.00.19.H26-220524-0010 220001751/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Thiết bị điều trị từ trường

Còn hiệu lực

35562 000.00.19.H26-220524-0001 220001607/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

35563 000.00.19.H26-220523-0001 220001606/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

35564 000.00.18.H56-220518-0001 220000122/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC VINH HIỀN

Còn hiệu lực

35565 000.00.18.H56-220519-0003 220000121/PCBMB-TH

CỬA HÀNG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HƯNG HIỀN

Còn hiệu lực

35566 000.00.19.H26-220516-0008 220001822/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY

Còn hiệu lực

35567 000.00.19.H26-220516-0024 220001821/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

35568 000.00.19.H26-220516-0026 220001820/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH POLYGREEN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

35569 000.00.09.H61-220504-0002 220000031/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 689

Còn hiệu lực

35570 000.00.19.H26-220516-0016 220001750/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Máy tạo oxy

Còn hiệu lực