STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35571 000.00.19.H26-220516-0015 220001605/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ THÁI Phim X-quang in phun

Còn hiệu lực

35572 000.00.19.H26-220517-0002 220001749/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy Laser điều trị

Còn hiệu lực

35573 000.00.19.H26-220513-0021 220001748/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG Test chuẩn đoán Asp LFD

Còn hiệu lực

35574 000.00.19.H26-220513-0015 220001604/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

35575 000.00.19.H26-220513-0020 220001747/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ LINH AN Tủ sấy

Còn hiệu lực

35576 000.00.19.H26-220513-0033 220001746/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ LINH AN Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

35577 000.00.19.H26-220315-0005 220001819/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀ NỘI

Còn hiệu lực

35578 000.00.19.H26-220510-0019 220001745/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Đĩa nuôi cấy vi giọt

Còn hiệu lực

35579 000.00.19.H26-220512-0029 220001744/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Đĩa nuôi cấy 5 giếng

Còn hiệu lực

35580 000.00.19.H26-220512-0032 220001743/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Đĩa nuôi cấy 40 mm

Còn hiệu lực