STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35581 000.00.19.H29-220517-0041 220001655/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

35582 000.00.19.H29-220517-0039 220001654/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Dây cho ăn (ống thông dạ dày)

Còn hiệu lực

35583 000.00.04.G18-220517-0033 220002290/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số huyết học

Còn hiệu lực

35584 000.00.19.H26-220513-0025 220001583/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Máy xử lý mô

Còn hiệu lực

35585 000.00.19.H26-220513-0026 220001582/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Máy cắt tiêu bản

Còn hiệu lực

35586 000.00.19.H26-220519-0019 220001712/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Máy quét trong miệng cấu hình gồm: - Máy quét trong miệng (máy chính) - bộ xử lý hình ảnh máy quét gồm thiết bị hiển thị model: Bamboo

Còn hiệu lực

35587 000.00.04.G18-220520-0023 220002289/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD Xét nghiệm đông máu định lượng yếu tố XIII

Còn hiệu lực

35588 000.00.19.H26-220513-0001 220001581/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Đèn mổ

Còn hiệu lực

35589 000.00.17.H54-220517-0001 220000021/PCBMB-TB

NHÀ THUỐC SỐ 04 TRƯỜNG MAI

Còn hiệu lực

35590 000.00.19.H29-220517-0022 220001653/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Lưỡi cắt bào, luồn mô khớp vai

Còn hiệu lực