STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35601 000.00.19.H29-220516-0026 220001635/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Lò xo chỉnh nha

Còn hiệu lực

35602 000.00.19.H29-220516-0025 220001634/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Dây cung chỉnh nha

Còn hiệu lực

35603 000.00.19.H29-220516-0021 220001052/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Dụng cụ mở mắc cài chỉnh nha

Còn hiệu lực

35604 000.00.04.G18-220315-0049 220002269/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát mức thấp, mức trung bình, mức cao xét nghiệm định lượng 19 thông số huyết học

Còn hiệu lực

35605 000.00.04.G18-220518-0018 220002268/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

35606 000.00.19.H29-220507-0001 220001048/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Khẩu trang N95

Còn hiệu lực

35607 000.00.04.G18-220518-0017 220002267/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

35608 000.00.04.G18-220307-0030 220002266/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính độc chất trong nước tiểu

Còn hiệu lực

35609 000.00.04.G18-220517-0041 220002265/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng benzodiazepines

Còn hiệu lực

35610 000.00.04.G18-220310-0017 220002264/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 19 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực