STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35611 000.00.19.H26-220518-0011 220001814/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ PHÒNG XÉT NGHIỆM Chất thử huyết học dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

35612 000.00.19.H26-220520-0043 220001813/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Dụng cụ nội soi ống mềm

Còn hiệu lực

35613 000.00.19.H26-220519-0030 220001812/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Máy điện tim

Còn hiệu lực

35614 000.00.19.H26-220520-0014 220001618/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM Thiết bị tập phục hồi cơ chân

Còn hiệu lực

35615 000.00.19.H29-220517-0006 220001702/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Khay thử xét nghiệm nhóm virus - miễn dịch

Còn hiệu lực

35616 000.00.19.H26-220513-0013 220001811/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Vật liệu đặt ổ xương khô

Còn hiệu lực

35617 000.00.19.H26-220513-0007 220001810/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Dung dịch pha vật liệu hàn ống tủy

Còn hiệu lực

35618 000.00.19.H26-220513-0004 220001809/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Dung dịch làm mềm chất hàn tủy răng

Còn hiệu lực

35619 000.00.19.H29-220511-0017 220001701/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Khay thử xét nghiệm dấu ấn tim mạch

Còn hiệu lực

35620 000.00.19.H26-220513-0016 220001835/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU

Còn hiệu lực