STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35631 000.00.19.H29-220503-0003 220000042/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ CAO ĐIỆN QUANG Bộ dụng cụ thải độc đại tràng

Còn hiệu lực

35632 000.00.19.H29-220329-0046 220001058/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SX & TM DỤNG CỤ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

35633 000.00.19.H29-220428-0027 220001501/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT Dung dịch rửa máy điện giải

Còn hiệu lực

35634 000.00.19.H29-220505-0018 220001500/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TÂM Hoá chất chuẩn máy dùng cho máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

35635 000.00.19.H29-220426-0008 220001004/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VẠN HƯNG Dung dịch bảo quản mô học HistoPot

Còn hiệu lực

35636 000.00.19.H29-220415-0011 220001057/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

35637 000.00.19.H29-220418-0049 220001056/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG ANH

Còn hiệu lực

35638 000.00.19.H29-220505-0014 220001003/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

35639 000.00.19.H29-220505-0006 220001499/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Hệ thống hút mỡ giảm béo

Còn hiệu lực

35640 000.00.19.H29-220429-0002 220001498/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Đầu thắt tĩnh mạch thực quản

Còn hiệu lực