STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35651 000.00.19.H26-220428-0025 220001501/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bàn để dụng cụ y tế có điều chỉnh độ cao

Còn hiệu lực

35652 000.00.19.H26-220428-0024 220001500/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Đèn đọc phim X-quang (đèn Xenon)

Còn hiệu lực

35653 000.00.19.H26-220428-0023 220001499/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Cọc truyền dịch

Còn hiệu lực

35654 000.00.19.H26-220425-0048 220001498/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AI - SKYNET Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

35655 000.00.18.H56-220419-0003 220000116/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN THỌ XUÂN

Còn hiệu lực

35656 000.00.18.H56-220421-0003 220000115/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC TIẾN DŨNG

Còn hiệu lực

35657 000.00.24.H49-220510-0001 220000160/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC QUÂN HIỀN

Còn hiệu lực

35658 000.00.19.H29-220506-0009 220001016/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BANKFOOD GEL BÔI TRƠN TABOFAR

Còn hiệu lực

35659 000.00.19.H29-220506-0008 220001015/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BANKFOOD NƯỚC SÚC MIỆNG CAY

Còn hiệu lực

35660 000.00.19.H29-220506-0007 220001551/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BANKFOOD DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN DỤNG CỤ P.I.P

Còn hiệu lực