STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35661 000.00.04.G18-220429-0024 220002147/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF)

Còn hiệu lực

35662 000.00.04.G18-220429-0023 220002146/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin

Còn hiệu lực

35663 000.00.04.G18-220428-0022 220002145/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

35664 000.00.04.G18-220429-0018 220002144/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Khóa dòng 3 chiều

Còn hiệu lực

35665 000.00.04.G18-220429-0020 220002143/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Nút chặn kim luồn

Còn hiệu lực

35666 000.00.04.G18-211229-0016 220002142/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Kéo cắt vòng thắt

Còn hiệu lực

35667 000.00.16.H22-220403-0001 220000026/PCBMB-HG

QUẦY THUỐC HOÀNG THỦY

Còn hiệu lực

35668 000.00.04.G18-220106-0039 220002141/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Enzymes: ALT, AST

Còn hiệu lực

35669 000.00.04.G18-220428-0016 220002140/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Dây Gummetal

Còn hiệu lực

35670 000.00.19.H26-220315-0010 220001492/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực