STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35681 000.00.19.H29-220423-0010 220001460/PCBB-HCM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

35682 000.00.19.H29-220423-0004 220001459/PCBB-HCM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD Cụm IVD dấu ấn chức năng tuyến giáp: TSH, T4, T3

Còn hiệu lực

35683 000.00.19.H29-220423-0009 220001458/PCBB-HCM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD Cụm IVD Hormone sinh sản: LH, PRL, AMH, FSH, β-HCG, Prog, Tes

Còn hiệu lực

35684 000.00.19.H29-220429-0008 220001044/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM)

Còn hiệu lực

35685 000.00.19.H29-220428-0018 220000041/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Hóa chất dùng cho máy tách chiết tự động

Còn hiệu lực

35686 000.00.19.H29-220422-0010 220000982/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO Khẩu trang y tế trẻ em

Còn hiệu lực

35687 000.00.19.H26-220420-0011 220001497/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

35688 000.00.19.H29-220428-0006 220000981/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KÍNH MẮT SÀI GÒN Gọng thử kính

Còn hiệu lực

35689 000.00.04.G18-220426-0016 220002160/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây chuyển đổi dây truyền hóa chất nhiều cổng

Còn hiệu lực

35690 000.00.19.H26-220420-0010 220001496/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH Hỗn hợp chất lỏng nhuận tràng, chống táo bón

Còn hiệu lực