STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35731 000.00.19.H26-220504-0017 220001548/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Thiết bị UV điều trị toàn thân

Còn hiệu lực

35732 000.00.19.H26-220429-0035 220001754/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO NGÂN

Còn hiệu lực

35733 000.00.19.H26-220426-0003 220001547/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy đo huyết áp tâm thu ngón chân

Còn hiệu lực

35734 000.00.19.H29-220504-0019 220001491/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Nắp chụp hớt niềm mạc

Còn hiệu lực

35735 000.00.19.H29-220504-0045 220001050/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC THIÊN TRANG

Còn hiệu lực

35736 000.00.19.H29-220114-0022 220001490/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

35737 000.00.19.H29-220114-0025 220001489/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

35738 000.00.19.H29-220504-0033 220000990/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Guedel Airway

Còn hiệu lực

35739 000.00.19.H29-220428-0037 220001049/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM NGUYÊN

Còn hiệu lực

35740 000.00.19.H29-220429-0007 220001488/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Kim tiêm

Còn hiệu lực