STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35761 000.00.19.H26-210804-0008 210001200/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT BIOLAB Ống ly tâm

Còn hiệu lực

35762 000.00.19.H26-210803-0020 210000068/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Đóng gói, hoàn thiện găng tay y tế

Còn hiệu lực

35763 000.00.19.H26-210805-0003 210000358/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ỨNG DỤNG MED

Còn hiệu lực

35764 000.00.19.H26-210804-0029 210001201/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

35765 000.00.19.H26-210804-0026 210000069/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN Bộ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

35766 000.00.19.H26-210803-0013 210000359/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ NGHĨA

Còn hiệu lực

35767 000.00.19.H26-210803-0019 210000070/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CITECHI Dung dịch rửa dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

35768 000.00.19.H26-210806-0017 210001204/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

35769 000.00.19.H26-210806-0015 210001205/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

35770 000.00.19.H26-210803-0009 210001206/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực