STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35771 000.00.19.H29-220504-0013 220001090/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1147

Còn hiệu lực

35772 000.00.04.G18-220517-0022 220002241/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOLD LITE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

35773 000.00.16.H23-220513-0001 220000026/PCBMB-HD

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

35774 000.00.16.H10-220517-0001 220000022/PCBMB-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 728

Còn hiệu lực

35775 000.00.19.H29-210830-0010 220001044/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ cắt cuống và thân đốt sống

Còn hiệu lực

35776 000.00.17.H09-220510-0001 220000075/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 723

Còn hiệu lực

35777 000.00.17.H09-220513-0001 220000019/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH NEW Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

35778 000.00.31.H36-220513-0001 220000127/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC MINH HẢI

Còn hiệu lực

35779 000.00.17.H09-220505-0004 220000074/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1403

Còn hiệu lực

35780 000.00.17.H09-220505-0003 220000073/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 987

Còn hiệu lực