STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35771 000.00.19.H26-210809-0004 210001271/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường hồi sức cấp cứu đa năng điều khiển điện

Còn hiệu lực

35772 000.00.19.H26-210810-0002 210000074/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA Dung dịch, xịt cho tai, mũi, họng, mắt

Còn hiệu lực

35773 000.00.19.H26-210811-0014 210000396/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GMS

Còn hiệu lực

35774 000.00.19.H26-210809-0009 210000397/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ GB

Còn hiệu lực

35775 000.00.19.H26-210807-0007 210000398/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG HẢI

Còn hiệu lực

35776 000.00.19.H29-210810-0001 210000133/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ GIA LONG THUẬN

Còn hiệu lực

35777 000.00.19.H26-210807-0004 210001272/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

35778 000.00.19.H29-210812-0009 210000132/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THÁI AN

Còn hiệu lực

35779 000.00.19.H29-210809-0006 210000131/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Còn hiệu lực

35780 000.00.19.H29-210809-0011 210000130/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS

Còn hiệu lực