STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35781 000.00.19.H26-220516-0009 220001823/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HMES VIỆT NAM

Còn hiệu lực

35782 000.00.19.H26-220518-0002 220001752/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Máy siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực

35783 000.00.19.H26-220524-0010 220001751/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Thiết bị điều trị từ trường

Còn hiệu lực

35784 000.00.19.H26-220524-0001 220001607/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

35785 000.00.19.H26-220523-0001 220001606/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

35786 000.00.18.H56-220518-0001 220000122/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC VINH HIỀN

Còn hiệu lực

35787 000.00.18.H56-220519-0003 220000121/PCBMB-TH

CỬA HÀNG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HƯNG HIỀN

Còn hiệu lực

35788 000.00.19.H26-220516-0008 220001822/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY

Còn hiệu lực

35789 000.00.19.H26-220516-0024 220001821/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

35790 000.00.19.H26-220516-0026 220001820/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH POLYGREEN VIỆT NAM

Còn hiệu lực