STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35781 000.00.18.H56-220406-0004 220000003/PCBSX-TH

CÔNG TY TNHH SX VÀ KD THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

35782 000.00.19.H26-220404-0106 220001305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ODORIKO Xịt họng

Còn hiệu lực

35783 000.00.19.H26-220414-0043 220001610/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG VÂN

Còn hiệu lực

35784 000.00.19.H26-220414-0046 220001609/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN

Còn hiệu lực

35785 000.00.19.H26-220414-0047 220001608/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN - VIỆN HÀ

Còn hiệu lực

35786 000.00.19.H26-220413-0002 220001607/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN HƯƠNG SƠN

Còn hiệu lực

35787 000.00.19.H26-220414-0040 220001606/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO LAN

Còn hiệu lực

35788 000.00.19.H26-220413-0001 220001605/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN

Còn hiệu lực

35789 000.00.19.H26-220414-0050 220001604/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DHT PHARMA - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỎ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR HEALTHCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

35790 000.00.19.H26-220414-0039 220001603/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THẢO PHƯƠNG

Còn hiệu lực