STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35791 000.00.04.G18-220518-0003 220002273/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa

Còn hiệu lực

35792 000.00.04.G18-220518-0002 220002272/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgM

Còn hiệu lực

35793 000.00.04.G18-220518-0001 220002271/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG

Còn hiệu lực

35794 000.00.04.G18-220317-0012 220002270/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Homocysteine

Còn hiệu lực

35795 000.00.19.H29-210701-0003 220001053/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MỸ Máy chụp bản đồ giác mạc

Còn hiệu lực

35796 000.00.19.H26-220518-0023 220001574/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Mũ chụp tóc (Mũ phẫu thuật)

Còn hiệu lực

35797 000.00.19.H26-220518-0001 220001707/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÓA CHẤT VÀ HÓA MỸ PHẨM Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

35798 000.00.19.H29-220513-0011 220001639/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Vật liệu hàn răng vĩnh viễn

Còn hiệu lực

35799 000.00.19.H29-220516-0036 220001638/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm Độc chất học

Còn hiệu lực

35800 000.00.19.H29-220516-0037 220001637/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Khay thử xét nghiệm định tính hCG

Còn hiệu lực