STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35801 000.00.19.H17-210719-0001 210000014/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH BIOLEE

Còn hiệu lực

35802 000.00.04.G18-210730-0036 210155GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN IMPAC Que thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

35803 000.00.04.G18-210728-0018 210154GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ECOM MED Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

35804 000.00.04.G18-210804-0004 210153GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1 Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

35805 000.00.04.G18-210806-0004 210152GPNK/BYT-TB-CT

VIỆN PASTEUR TP HỒ CHÍ MINH Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

35806 000.00.04.G18-210807-0001 210151GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUYÊN PHƯƠNG Khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

35807 000.00.17.H62-210630-0001 210000004/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Còn hiệu lực

35808 000.00.17.H62-210630-0003 210000005/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Còn hiệu lực

35809 000.00.17.H62-210630-0004 210000006/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Còn hiệu lực

35810 000.00.17.H62-210630-0005 210000007/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Còn hiệu lực