STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35801 000.00.19.H26-220307-0001 220000560/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP AN PHÚ

Còn hiệu lực

35802 000.00.04.G18-220305-0001 220001516/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

35803 000.00.19.H26-220307-0017 220000657/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

35804 000.00.22.H44-220304-0007 220000026/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC HỮU NGHỊ 2

Còn hiệu lực

35805 000.00.22.H44-220304-0004 220000025/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC ANH QUÂN

Còn hiệu lực

35806 000.00.12.H19-220307-0001 220000020/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khẩu trang y tế bảo vệ hô hấp

Còn hiệu lực

35807 000.00.17.H62-220307-0001 220000033/PCBMB-VP

QUẦY THUỐC ĐỖ THỊ HƯƠNG

Còn hiệu lực

35808 000.00.18.H24-220305-0004 220000102/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC HẢI PHÒNG - NHÀ THUỐC 66

Còn hiệu lực

35809 000.00.18.H24-220305-0003 220000101/PCBMB-HP

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG THÀNH

Còn hiệu lực

35810 000.00.18.H24-220305-0002 220000100/PCBMB-HP

QUẦY THUỐC HÙNG THẮM

Còn hiệu lực