STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35811 000.00.19.H26-210804-0024 210001306/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMEPHARM Dung dịch rửa mũi

Còn hiệu lực

35812 000.00.19.H26-210804-0023 210001307/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMEPHARM Bộ dụng cụ rửa mũi

Còn hiệu lực

35813 000.00.19.H26-210804-0018 210001308/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMEPHARM Bộ dụng cụ rửa mũi kèm dung dịch rửa mũi

Còn hiệu lực

35814 000.00.19.H26-210810-0006 210001309/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

35815 000.00.19.H26-210809-0015 210001310/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SEAVITAL PRODUCTS VIỆT NAM XỊT HỌNG KEO ONG DR.Seavital

Còn hiệu lực

35816 000.00.19.H26-210807-0006 210001311/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Tăm bông lấy mẫu dịch và môi trường vận chuyển

Còn hiệu lực

35817 000.00.19.H26-210806-0009 210000407/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG

Còn hiệu lực

35818 000.00.19.H26-210815-0005 210001315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Que lấy mẫu và môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

35819 000.00.19.H26-210808-0003 210001312/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ELPIS VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

35820 000.00.19.H26-210814-0002 210000079/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA ĐÔNG ANH Dung dịch, xịt, kem, gel, bột tai, mũi, họng

Còn hiệu lực