STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35811 000.00.04.G18-220523-0004 220002303/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Lưỡi cưa

Còn hiệu lực

35812 000.00.16.H05-220523-0003 220000034/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB

Còn hiệu lực

35813 000.00.16.H05-220523-0002 220000029/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB Răng Giả

Còn hiệu lực

35814 000.00.16.H05-220520-0001 220000033/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH HÀ

Còn hiệu lực

35815 000.00.19.H26-220422-0028 220001734/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa dùng một lần

Còn hiệu lực

35816 000.00.19.H26-220421-0056 220000077/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM HOÀNG KIM Dung dịch dùng xịt, nhỏ, vệ sinh tai - mắt - mũi - họng - răng - miệng;

Còn hiệu lực

35817 000.00.19.H26-220426-0017 220001733/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hormone kích thích nang trứng

Còn hiệu lực

35818 000.00.19.H26-220427-0013 220001732/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Cụm IVD hiệu chuẩn xét nghiệm Modul điện giải dùng cho hệ thống phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

35819 000.00.19.H26-220427-0014 220001731/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine

Còn hiệu lực

35820 000.00.19.H26-220426-0015 220001730/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine

Còn hiệu lực